info@ngomesaccos.co.tz

Fax:  0222 923861

Muundo wa Chama

Nyumbani Muundo wa Chama

Utangulizi

Sehemu hii inaeleza muumuundo wa chama unaojumuisha Mkutano Mkuu, Bodi ya Chama, Kamati mbali mbali, Meneja, Idara na vitengo vyake kama itavyofafanuliwa kwenye sera ya utumishi. Vilevile, kwa kipindi cha miaka mitano chama kinaweza kuongeza watendaji kwa siku zijazo ili kutekeleza mikakati ya Chama kwa wakati.

MKUTANO MKUU

Hiki ndicho chombo kikuu cha maamuzi katika Chama. Wajibu wa mkutano mkuu umeelezwa na Masharti ya Chama katika shemu ya Tisa.

BODI YA CHAMA

Hiki ndicho chombo kikuu cha usimamizi wa shughuli zote za chama ambacho huchaguliwa na wanachama katika mkutano mkuu wa chama. Kazi za Bodi ya Chama zimeelezwa katika Masharti ya chama sehemu ya Kumi.

KAMATI YA USIMAMIZI

Kamati hii itakuwa na wajumbe watatu ambao wamechaguliwa na Wanachama kwa ajili ya kuhakikisha kuwa,taratibu za uendeshwaji wa chama unazingatia Sheria ya Vyama vya ushirika Na. 06 ya mwaka 2013 na Masharti ya chama pamoja na miongozo mingine. Kazi za kamati ya Usimamizi zimeelezwa katika Masharti ya Chama katika kifungu cha 55.

KAMATI YA MIKOPO

Kamati hii itakuwa na wajumbe watatu ambao huchaguliwa miongoni mwa wajumbe Bodi. Kazi kuu ya kamati ya mikopo ni kusimamia utaratibu wa utoaji, ufuatiliaji na kuishauri Bodi juu ya ufugaji wa mikopo mibaya kwa kuzingatia Sera ya Mikopo ya Chama.

KAMATI YA UWEKEZAJI

Kutakuwa na kamati ya uwekezaji inayosimamia mawekezo yote ya chama.

MENEJA MKUU

Huyu ni mtendaji ambaye ameajiriwa na Bodi ya chama kwa ajili ya kusimamia maswala maziama ya kifedha. Moja ya kazi muhimu ya Meneja Fedhani:-

1. Kuandaa na kutekeleza sera na taratibu fedha na uhasibu.

2. Kuaandaa taarifa zote za fedha za kila mwezi, kila Robo mwaka na kwa kila mwaka.

3. Kazi nyinginezo kwa mujibu wa maelekezo ya Bodi ya chama na kanuni za utumishi za chama.

MKAGUZI WA NDANI

Mkaguzi wa ndani atakuwa na jukumu la kuhakikisha kuna uthibiti bora wa mifumo ya ndani pamoja na majukumu mengine kama yalivoainishwa katika kanuni ya 56 ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2019.

Developed by: Ponce Kihaga  


Visit My Portfolio:   poncefolio.com.