info@ngomesaccos.co.tz

Fax:  0222 923861

Huduma za Mikopo

Nyumbani Huduma za Mikopo

Ngome saccos inatoa huduma za mikopo kwa wanufaika wake ya aina tatu pia kiasi na muda wa marejesho hutegemea na aina ya mkopo mkopaji anaomba kutika Ngome Saccos Limited.

A. Mkopo wa Maendeleo

B. Mkopo wa dharura

C. Mkopo wa Sikukuu

Developed by: Ponce Kihaga  


Visit My Portfolio:   poncefolio.com.